Handleiding aanpassen themapagina's

Om de pagina’s aan te passen gebruiken we een zogenaamde Pagebuilder met de naam Elementor. Op die manier kun je vrij eenvoudig teksten en afbeeldingen aanpassen zonder allerlei opmaakinstellingen te hoeven aanpassen. Aan de hand van de Leven pagina kijken we hoe die instellingen aan te passen zijn.

1.

Op de afbeelding rechts zie je de overzichtspagina met links eventueel toe te voegen elementen en rechts de pagina zoals de bezoeker van de website die ziet.

Als je op een titel, tekst of afbeelding op de pagina klikt, verandert de linkerkolom in een vak waar je aanpassingen kunt maken.

(Klik op de afbeelding rechts om ‘m te vergroten)

2.

Je ziet dat we rechts op de tekst geklikt hebben, waardoor links het vak van de tekstbewerker verschijnt.

Als je daar de tekst aanpast, zie je dat die rechts ook verandert.

Dit geldt eigenlijk voor alle soorten aanpassingen van bestaande onderdelen.

(Klik op de afbeelding rechts om ‘m te vergroten)

3.

Bij het aanpassen van een afbeelding klik je op de kleine afbeelding links, waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuwe afbeelding te uploaden óf een bestaande afbeelding uit de mediabibliotheek te kiezen.

4.

Om een nieuwe afbeelding toe te voegen kun je die het venster inslepen óf op “bestanden selecteren” klikken en handmatig selecteren op de computer.

Om een bestaande afbeelding te gebruiken klik je bovenaan links op het tabblad “Mediabibliotheek” waar je door de bestaande afbeeldingen kunt bladeren.

Om de afbeelding te gebruiken klik je op “Media invoegen” rechtsonder, waarna je terugkeert naar de pagina.

5.

Om een nieuwe afbeelding toe te voegen kun je die het venster inslepen óf op “bestanden selecteren” klikken en handmatig selecteren op de computer.

Om een bestaande afbeelding te gebruiken klik je bovenaan links op het tabblad “Mediabibliotheek” waar je door de bestaande afbeeldingen kunt bladeren.

Om de afbeelding te gebruiken klik je op “Media invoegen” rechtsonder, waarna je terugkeert naar de pagina.

6.

Ben je klaar met de aanpassingen?

Klik dan eerst op de groene knop met “Bijwerken”.

Als je vervolgens op het icoontje links daarvan klikt, ga je terug naar het beginscherm.

Bijzondere maatregelen in verband met het corona virus

Net als bij alle andere organisaties heeft het corona virus invloed op de gang van zaken bij Dirk Jan Blok Notaris.

Wij conformeren ons aan de richtlijnen die vanuit de overheid en onze beroepsorganisatie worden gegeven. Dit heeft de volgende gevolgen voor ons kantoor.

Persoonlijke contacten worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. Hierdoor zullen voor uw en onze veiligheid in beginsel alle akten per volmacht worden gepasseerd tenzij dit wettelijk niet kan. Besprekingen zullen telefonisch worden afgewikkeld of worden uitgesteld.

Indien ondertekening per volmacht niet mogelijk is, zal de ondertekening van een akte niet langer dan noodzakelijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van de inhoud van de akte en al uw eventuele vragen zijn beantwoord, zullen wij voorafgaand aan de ondertekening telefonisch contact met u opnemen. Hetzelfde indien van toepassing voor uw makelaar, tussenpersoon of adviseur.

Legalisaties van handtekeningen van niet bij ons kantoor bekende personen worden tot nader order niet door ons kantoor uitgevoerd.

Mocht u toch nog bij ons op kantoor langs moeten komen, verzoeken wij u ons hierover voorafgaand telefonisch te benaderen. Wij verzoeken u de richtlijnen van het RIVM te volgen en niet naar ons kantoor te komen als u op grond van de richtlijnen thuis dient te blijven.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande of anderszins nog vragen hebben, aarzelt u dan niet hierover per mail of telefoon contact op te nemen.

Dirk Jan Blok Notaris