Handleiding "Onze mensen" & "Nieuws"

Om een nieuwe medewerker toe te voegen of een bestaande medewerker aan te passen, maak je gebruik van het menu “Onze mensen“.

Bij het plaatsen van nieuwsberichten maak je gebruik van het menu “Nieuws“.

De werkwijze van beide is vergelijkbaar, dus voor deze handleiding kijken we alleen naar het toevoegen en aanpassen van de medewerkerspagina’s.

1.

Om de informatie van een bestaande medewerker aan te passen klik je op “Onze mensen” in het submenu onder “Onze mensen”.

Als je een nieuwe medewerker wilt toevoegen klik je op “Nieuw teamlid toevoegen”.

2.

Als je een bestaande persoon wilt aanpassen beweeg je met de muis over een persoon en klik je op “bewerk”.

(Klik op de afbeelding rechts om ‘m te vergroten)

3.

Het aanpassen van deze pagina spreekt redelijk voor zich. Het is niet veel meer dan een invulformulier waarbij je de bestaande waardes aanpast.

Ben je klaar, dan klik je op “Bijwerken”, rechtsboven.

4.

Na de vorige stap spreekt het toevoegen van een nieuwe medewerker voor zich.

Je vult alle elementen in. Het Linkedin veld hoeft niet te worden ingevuld, misschien dat we dit in de toekomst nog eens gebruiken.

Bij stap 5 gaan we verder in op het toevoegen van de afbeelding.

5.

In vervolg op de vorige stap kies je bij de foto voor “Voeg afbeelding toe”.

Om een nieuwe afbeelding toe te voegen kun je die het venster inslepen óf op “bestanden selecteren” klikken en handmatig selecteren op de computer.

Om een bestaande afbeelding te gebruiken klik je bovenaan links op het tabblad “Mediabibliotheek” waar je door de bestaande afbeeldingen kunt bladeren.

Om de afbeelding te gebruiken klik je op “Media invoegen” rechtsonder, waarna je terugkeert naar de pagina.

6.

Ben je klaar met de aanpassingen?

Klik dan eerst op de groene knop met “Publiceren”.

Bijzondere maatregelen in verband met het corona virus

Net als bij alle andere organisaties heeft het corona virus invloed op de gang van zaken bij Dirk Jan Blok Notaris.

Wij conformeren ons aan de richtlijnen die vanuit de overheid en onze beroepsorganisatie worden gegeven. Dit heeft de volgende gevolgen voor ons kantoor.

Persoonlijke contacten worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. Hierdoor zullen voor uw en onze veiligheid in beginsel alle akten per volmacht worden gepasseerd tenzij dit wettelijk niet kan. Besprekingen zullen telefonisch worden afgewikkeld of worden uitgesteld.

Indien ondertekening per volmacht niet mogelijk is, zal de ondertekening van een akte niet langer dan noodzakelijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van de inhoud van de akte en al uw eventuele vragen zijn beantwoord, zullen wij voorafgaand aan de ondertekening telefonisch contact met u opnemen. Hetzelfde indien van toepassing voor uw makelaar, tussenpersoon of adviseur.

Legalisaties van handtekeningen van niet bij ons kantoor bekende personen worden tot nader order niet door ons kantoor uitgevoerd.

Mocht u toch nog bij ons op kantoor langs moeten komen, verzoeken wij u ons hierover voorafgaand telefonisch te benaderen. Wij verzoeken u de richtlijnen van het RIVM te volgen en niet naar ons kantoor te komen als u op grond van de richtlijnen thuis dient te blijven.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande of anderszins nog vragen hebben, aarzelt u dan niet hierover per mail of telefoon contact op te nemen.

Dirk Jan Blok Notaris