Leven

Voor nu en voor de toekomst alles goed geregeld.

U gaat trouwen?

Wij kunnen met u bekijken of het verstandig is om op huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Gaat u samenwonen?

Wij bekijken graag de consequenties die dit heeft voor u en uw partner.

U wilt minder belasting betalen?

Wij kunnen er niet voor zorgen dat u geen belasting meer betaalt. Maar wij kunnen wel met u kijken hoe u nu én in de toekomst minder belasting hoeft te betalen.

U komt te overlijden

Graag overleggen wij met u over wat er met uw vermogen gebeurt als u er niet meer bent. Bijzondere wensen kunnen worden vastgelegd in een testament.

U krijgt een erfenis

Wij kunnen met u doornemen wat er moet gebeuren en hoe u het beste kunt handelen.

Voor al deze onderwerpen en nog veel meer kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag. Komt u gerust bij ons langs voor een oriënterend gesprek. 

Via de contactpagina kunt u een afspraak maken of een vraag aan ons stellen.

Bijzondere maatregelen in verband met het corona virus

Net als bij alle andere organisaties heeft het corona virus invloed op de gang van zaken bij Dirk Jan Blok Notaris.

Wij conformeren ons aan de richtlijnen die vanuit de overheid en onze beroepsorganisatie worden gegeven. Dit heeft de volgende gevolgen voor ons kantoor.

Persoonlijke contacten worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. Hierdoor zullen voor uw en onze veiligheid in beginsel alle akten per volmacht worden gepasseerd tenzij dit wettelijk niet kan. Besprekingen zullen telefonisch worden afgewikkeld of worden uitgesteld.

Indien ondertekening per volmacht niet mogelijk is, zal de ondertekening van een akte niet langer dan noodzakelijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van de inhoud van de akte en al uw eventuele vragen zijn beantwoord, zullen wij voorafgaand aan de ondertekening telefonisch contact met u opnemen. Hetzelfde indien van toepassing voor uw makelaar, tussenpersoon of adviseur.

Legalisaties van handtekeningen van niet bij ons kantoor bekende personen worden tot nader order niet door ons kantoor uitgevoerd.

Mocht u toch nog bij ons op kantoor langs moeten komen, verzoeken wij u ons hierover voorafgaand telefonisch te benaderen. Wij verzoeken u de richtlijnen van het RIVM te volgen en niet naar ons kantoor te komen als u op grond van de richtlijnen thuis dient te blijven.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande of anderszins nog vragen hebben, aarzelt u dan niet hierover per mail of telefoon contact op te nemen.

Dirk Jan Blok Notaris